WYDARZENIA

Ważne! Zebranie!

Szanowni Państwo!

Najbliższe zebranie rodziców odbędzie się w czwartek 5.12.2019.

klasy 1-5 budynek przy ul. Brodzińskiego

godz. 16.30 spotkania z wychowawcami

17.00-17.30  indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotu

klasy 6-8 budynek przy ul. Bratków

godz. 17.00 spotkania z wychowawcami

17.30-18.00 indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotu.

Na zebraniach przedstawiamy informacje o zagrożeniach i prognozy ocen klasyfikacji śródrocznej.