Broadfield Academy Trust – 5-7 marca 2018r.

                                                

Wizyta w Broadfield Academy Trust- 5-7. marca 2018r.

W dniach 5-7.03. 2018 grupa nauczycieli ze szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej w Bielsku-Białej wizytowała szkołę w Wielkiej Brytanii w ramach projektu Erasmus +.

Nauczycielki Mariola Bąk, Małgorzata Pająk Agata Kowalska odwiedziły szkołę Broadfield Academy Trust położoną w podmiejskiej części Londynu- Edgware. Do szkoły uczęszcza ponad 660 dzieci, w wieku od 3 do 13 lat. W szkole znajdują się klasy autystyczne.

W czasie pobytu nasze nauczycielki miały okazję zwiedzić całą, szkołę, uczestniczyć biernie I aktywnie w wielu zajęciach, porozmawiać z pracownikami dyrektorem szkoły, nauczycielami I uczniami.

5. marca, poniedziałek

W poniedziałek, po miłym powitaniu nas przez pana Paula i Laurę – opiekunów projektu Erasmus, a zarazem opiekunów klas autystycznych, zostałyśmy oprowadzone po całej szkole, miałyśmy okazję zobaczyć pięknie udekorowane klasy najmłodszych dzieci oraz klasy autystyczne.
Rozmawiałyśmy z nauczycielkami i niektórymi uczniami.
W tym dniu obserwowałyśmy zajęcia w klasach autystycznych
– klasa młodsza piekła ciasteczka
– klasa starsza wykonywała pomponikowe zwierzątka na przypadający w niedzielę Dzień Matki.

Klasy autystyczne są mało liczne- 6-8 osób, w każdej klasie jest obecny jeden nauczyciel główny,prowadzący klasę; starszy asystent nauczyciela, który również prowadzi część zajęć, oraz asystenci- ich liczba jest różna- od 3 do 6. Każdy nauczyciel ma przypisane 1 dziecko, którym się personalnie opiekuje. Asystenci, oprócz opiekowania się uczniem, przygotowują również pomoce na zajęcia i pomagają nauczycielowi prowadzącemu w trakcie zajęć.
Również w poniedziałek miałyśmy okazję obserwować bardzo sprawnie przeprowadzoną akcję ewakuacyjną uczniów. I nie był to próbny alarm, lecz prawdziwy- uruchomione zostały bowiem czujki dymu w kuchni i automatycznie została wezwana straż pożarna.

6.marca, wtorek

We wtorek każda z nas została przyporządkowana do innej klasy autystycznej i tam obserwowałyśmy rytuały rozpoczynania zajęć- powitania, zajęcia relaksujące, zabawy integrujące.
Zwróciłyśmy uwagę na dużą ilość powtórzeń i konsekwencję nauczycieli przy kontrolowaniu przebiegu zadań- każde zadanie musiało być wykonane do końca.
We wtorek miałyśmy okazję również wziąć udział w apelu okolicznościowym o odnawialnych źródłach energii dla różnych grup wiekowych. Apel rozpoczynał pan Dyrektor- Richard Archibald krótką prelekcją, a potem uczennice jednej z klas zaprezentowały swoją prezentację na temat segregacji śmieci i zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

7.marca- środa

W tym dniu również uczestniczyłyśmy w zajęciach w różnych klasach autystycznych, ale także miałyśmy okazję obserwować nauczanie włączające- czyli uczeń autystyczny uczestniczy pod opieką opiekuna w zajęciach w klasie zwykłej.
W tym dniu miałyśmy okazję porozmawiać i przeprowadzić wywiad z dyrektorem placówki, który nakreślił nam ogólny charakter szkoły, wyjaśnił sposoby naboru do szkoły oraz zasady zdawania egzaminów końcowych ( brak przymusu).
Po zakończonych zajęciach spotkałyśmy się z nauczycielami pracującymi z dziećmi autystycznymi, w celu zaprezentowania informacji o naszej szkole. Miałyśmy okazję na udzielenie odpowiedzi na pytania od naszych brytyjskich koleżanek dotyczących charakteru naszej pracy. W prezentacji naszej szkoły bardzo im się spodobały zwłaszcza zajęcia naszych dzieci na lodowisku!

Prezentacja przedstawiona nauczycielom naszej szkoły po powrocie z wizyty w Broadfield Academy Trust

Krótka rozmowa z dyrektorem do spraw dzieci ze spektrum autyzmu
z Broadfield Academy Trust