Sandro Pertini

                                                           

 

Wizyta w Sandro Pertini Martinsicuro- 9-11 kwietnia 2018r.

W dniach 9-11 kwietnia 2018 roku, cztery nauczycielki  ze Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej w Bielsku-Białej wzięły udział w kolejnej projektowej mobilności w ramach partnerskiego projektu programu Power „Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” – „Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole” POWERSE-2017-1-PL01-KA101-035601.

 

Spotkanie odbyło się we Włoszech w mieście Martinsicuro i obejmowało wizytę w placówkach edukacyjnych w tymże mieście.

 

Celem wizyty było zapoznanie się z metodami i formami pracy z dziećmi autystycznymi oraz dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i w konsekwencji wprowadzenie tychże rozwiązań w macierzystej placówce, co ma się przyczynić do poprawy funkcjonowania uczniów.

 

9 kwietnia nauczycielki spotkały się z panią  Barbarą Rastelli – dyrektorem szkoły w Martinsicuro. Następnie odwiedziły szkołę Willa Rosa, gdzie po hucznym powitaniu mogły obserwować szereg zajęć edukacyjnych, podczas których miały możliwość wymiany doświadczeń z włoskimi kolegami na temat specyfiki pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Po południu zostały przyjęte przez  burmistrza –  Abramo Di Salvatore. Dzień  zakończył się spotkaniem z nauczycielami odpowiedzialnymi za projekt m.in. Valerią Mastromauro, Paulą Di Luzio, Vincenzo Marettim, Elisabettą Dani. Była to okazja  do zaprezentowania filmu o szkole, zapoznania się ze specyfiką szkolnictwa włoskiego i dokumentami obowiązującymi w placówce.

 

10 kwietnia nauczycielki najpierw obserwowały zajęcia w Willa Rosa, później odwiedziły przedszkole, gdzie również przyglądały się zajęciom i zapoznawały się z dokumentacją. Dzień zakończył się wspólną kolacją w restauracji Le Rosa Blu, w której pracują osoby o różnych typach niepełnosprawności.

 

11 kwietnia panie obserwowały zajęcia w ramach job shadowing, później pożegnały się z panią dyrektor.

 

Spotkanie w Martinsicuro zakończyło się sukcesem. Nastąpiła bardzo pożyteczna wymiana doświadczeń na wielu płaszczyznach. Dotyczyła ona m.in. metod i form pracy z dziećmi autystycznymi, zwiększenia kompetencji językowych uczestników, świadomości i rozumienia innych kultur.