Dla rodziców

Konto Rady Rodziców: 

Bank Spółdzielczy w Jasienicy
46 8117 0003 0008 4680 3000 0010