Broadfields Primary School w Edgewere – 4-6 marca 2019r.

                              

Wizyta w  Broadfields Primary School w Edgewere
4-6 marca 2019r.

W dniach od 4 do 6 marca 2019 kolejna grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej w Bielsku – Białej wzięła udział w wyjeździe organizowanym w ramach unijnego projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” na zasadach Programu Erasmus + .

Celem marcowego wyjazdu była angielska szkoła Broadfields Primary School w Edgewere, dzielnicy Londynu. Wzięli w nim udział pani Marzena Krzeptoń, Katarzyna Kolek, Aleksandra Dobrogoszcz oraz pan Błażej Dobrogoszcz.

Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii nauczyciele obserwowali pracę w szkole podstawowej, w której funkcjonują klasy ogólne oraz klasy prowadzące zajęcia dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Obserwacja ( job-shadowing) umożliwiła zapoznanie się z brytyjskim systemem edukacji, formami i metodami pracy wykorzystywanymi podczas zajęć z dziećmi ze spektrum.

Broadfields Primary School to nowoczesna, dobrze wyposażona i ciekawie zaaranżowana placówka. Pracują w niej nauczyciele oraz asystenci nauczycieli.

Polskimi gośćmi opiekował się podczas ich pobytu Paul Pyzer – dyrektor zajmujący się klasami dziećmi z autyzmem oraz nauczycielka tych klas – Laura. Nauczyciele spotkali się także z dyrektorem całej placówki  – panem Robinem Archibaldem.

Obserwowano zarówno zajęcia w klasach ogólnych jak i autystycznych, przy czym sporo dzieci ze spektrum autyzmu uczestniczy w wybranych lekcjach w klasach ogólnych, rozwijając swe zdolności i umiejętności z poszczególnych przedmiotów.

Ze szkolnych sal znajdujących się na parterze uczniowie mogą wychodzić wprost na teren szkolnego ogrodu i placów zabaw.

Podczas pierwszego dnia pobytu odbywały się zajęcia w szkolnym sadzie – uczniowie pod okiem nauczycieli sadzili w nim drzewka owocowe.

Z kolei we środę można było zauważyć sporą grupę rodziców, którzy korzystając z oferty dnia otwartego przyglądali się rozmaitym lekcjom.

Jedne z zajęć, które szczególnie podobały się polskim nauczycielom to pieczenie naleśników w szkolnej sali przeznaczonej na warsztaty kulinarne – było akurat podczas Pancake Day.

Cały pobyt był niezwykle inspirujący.