Historia szkoły

Historia naszej szkoły sięga roku 1868, kiedy to wybudowano pierwszy budynek . Mieściła sie w nim 5-oddziałowa  szkoła niemiecka.

Szkoła polska powstała w 1921 roku. Początkowo uczęszczało do niej tylko 40 uczniów. W czasie wojny w zabudowaniach szkolnych mieścił się szpital i magazyny wojskowe. W latach powojennych gruntownie wyremontowano budynek , organizowano zbiórki na rzecz szkoły i podejmowano działania związane z jej rozbudową. W 1951 roku szkoła otrzymała numer 6, a kilka lat później uznano ją za najlepiej i najszybciej rozwijającą się placówkę w Bielsku- Białej.

Dnia 30 kwietnia 1960 roku szkole nadano oficjalne imię Kazimierza Brodzińskiego. W czasie uroczystości pani Stanisława Madej ofiarowała szkole portret patrona, który do dzisiaj jest głównym elementem oficjalnego wystroju  holu .

Na przełomie lat 60. i 70. zbudowano boisko asfaltowe i drogi dojazdowe.W latach 80. przebudowano piwnice i założono klasopracownie przedmiotowe.

Od roku 1992 w szkole stopniowo organizowano nauczanie integracyjne. W klasach zaczęły uczyć się dzieci niepełnosprawne razem ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Wprowadzano programy nauczania dostosowane do potrzeb dzieci posiadających wskazanie do kształcenia specjalnego . W związku z tym, szkoła została wpisana na listę liderów integracji w Polsce.

Od roku szkolnego 1996/1997 klasy pierwsze stały się wyłącznie klasami integracyjnymi. Przez kolejne lata nauczyciele wypracowywali coraz bardziej efektywne metody pracy z wszystkimi uczniami, zapewniając im warunki do rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień oraz udzielając wsparcia w pokonywaniu trudności.

Obecnie „Szóstka” jest nowoczesną, w pełni zmodernizowaną i dostosowaną do potrzeb dzieci placówką, która zajmuje znaczącą pozycję na rynku edukacyjnym naszego miasta i okolic.

Od roku szkolnego 2017/2018 szkoła mieści się w dwóch budynkach (przy ulicy Brodzińskiego 3 i Bratków 6).

Każdego roku szkołę kończy około 80 uczniów. Nasi absolwenci to wspaniali, młodzi ludzie dobrze przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym, różnorodnym świecie.