Rekrutacja

 

 

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja dla wszystkich dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej w  Bielsku-Białej odbywa się za pomocą systemu elektronicznego: 

Rekrutacja rozpoczyna się 4 marca 2024 r.godz. 9.00 i trwa do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 pod adresem: https://sp-bielsko-biala.nabory.pl

Kandydatów do naszej szkoły , która nie posiada obwodu obowiązują tylko dwa kryteria:

  1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
  2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

Wydrukowane i podpisane przez obojga rodziców (opiekunów) wnioski z systemu elektronicznego,  rodzice (opiekunowie) składają w sekretariacie naszej szkoły.

Dokumenty można również przesłać jako załącznik w systemie naborowym w postaci skanu lub wysłać pocztą.

Wnioski składa się wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE!
Rodzice (opiekunowie) dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego po wypełnieniu wniosku w systemie elektronicznym osobiście składają wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego na okres do ukończenia pierwszego etapu edukacji w szkole podstawowej.
Prosimy o jak najszybsze dostarczenie wniosków i orzeczeń do szkoły!