Rekrutacja

 

 


Informacja o potwierdzeniu woli
przyjęcia dziecka do klasy 1:
 >>kliknij tutaj<<


Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała na rok szkolny 2021/2022

 

Rekrutacja dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej w  Bielsku-Białej odbywa się za pomocą systemu elektronicznego: 

Rekrutacja rozpoczyna się 8 marca 2021 r.godz. 9.00 i trwa do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

Dla kandydatów do naszej szkoły określa się kryteria:
  1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
  2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
Wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców (opiekunów) wniosek z systemu naborowego  rodzice (opiekunowie) składają w sekretariacie szkoły przy ul. K. Brodzińskiego 43-300 Bielsko – Biała.
W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej:

Rekrutacja rozpoczyna się 8 marca 2021 r.godz. 9.00 i trwa do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

Wydrukowany, wypełniony ręcznie i podpisany przez obojga rodziców wniosek  z systemu naborowego oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas nauki w szkole podstawowej rodzice (opiekunowie) składają w sekretariacie szkoły przy ul. K. Brodzińskiego 43-300 Bielsko – Biała.

>>>Prosimy o jak najszybsze dostarczenie wniosków i orzeczeń do szkoły!

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego lub specjalnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z sekretariatem danej szkoły.
 
Szczegółowe informacje dla rodziców uczniów przyszłorocznych pierwszoklasistów w załącznikach:

 

Wielkość czcionki
Kontrast