Sandro Pertini – Martinsicuro Listopad 2018r.

ERASMUS LISTOPAD 2018R.

W ramach programu POWER/ERASMUS + 3 osobowa grupa nauczycieli naszej szkoły brała udział w dniach 18 do 21 listopada 2018r. w „Ponadnarodowej Mobilności Kadry Edukacji Szkolnej” w Martinsicuro we Włoszech.

Wizyta ta pozwoliła nam poznać system edukacji we Włoszech, sposoby pracy z uczniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami. Mogliśmy obserwować zajęcia z uczniami z ASD, wymieniać doświadczenia z nauczycielami wspomagającymi i uczącymi przedmiotów w szkole Villa Rosa.

Dzięki opiece Valerii Mastromauro, Elisabetty Dani i Rosselli Donato mogliśmy bardzo owocnie spędzić czas i poznać metody i formy pracy z uczniami z autyzmem, a także zwiększyć swoje kompetencje językowe.

Agnieszka Ochodek-Drożdż