OGŁOSZENIA

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły w terminie od 25 kwietnia 2022 r. od godz. 9.00
do 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.
Potwierdzenie woli można złożyć:
po zalogowaniu się na swoim profilu w systemie naborowym
osobiście w szkole (rodzice dzieci z orzeczeniem)
Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczne
z rezygnacją z miejsca w szkole.

22.04.2022 r.
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Beata Kocur