Szkolna stronka'15

Przejdź do treści

Menu główne:INFORMACJE NA TEMAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 INTEGRACYJNEJ                                                          
Od wielu lat pracujemy w oparciu o ideę integracji. Polega ona na tym, że w tej samej klasie uczą się dzieci niepełnosprawne i ich pełnosprawni rówieśnicy. Razem bawią się na przerwach, na świetlicy szkolnej, uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach
i imprezach kulturalno-oświatowych. Nawiązują przyjaźnie i opiekują się sobą.
Wszystkie dzieci uczą się w komfortowych, kameralnych warunkach, w dwudziestoosobowych klasach.
Szkoła posiada w pełni wykwalifikowaną kadrę, na  lekcjach jest dwóch nauczycieli: jeden prowadzi lekcję, a drugi pomaga uczniom posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego.
Szkoła zatrudnia specjalistów: logopedę, tyflopedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, rehabilitanta i specjalistów do pracy z dziećmi autystycznymi.
Szkoła prowadzi gimnastykę korekcyjną oraz  zajęcia socjoterapeutyczne.
W klasach drugich w ramach lekcji wychowania  fizycznego prowadzona jest nauka pływania. Swoje zainteresowania i uzdolnienia uczniowie mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych. W szkole działają koła sportowe, artystyczne oraz przedmiotowe.
Odbywają się też zajęcia wyrównawcze.
Szkoła ma bogate wyposażenie dydaktyczne oraz plac zabaw z „Radosnej Szkoły”. więcej>>


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego