• OGŁOSZENIA

    Przetarg na usługi cateringowe dla szkół

    W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, została umieszczona informacja o postępowaniu przetargowym na usługi cateringowe dla szkół. Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem : https://bip.um.bielsko.pl/a,83317,postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-prowadzone-w-trybie-przetargu-nieograniczonego-na-p.html [1]