OGŁOSZENIA

REKRUTACJA!

Rekrutacja do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych,  prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała  na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 7 marca 2022 r. Szczegółowy harmonogram działań znajduje się w załączonym Zarządzeniu Prezydenta Miasta, zawierającym terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie Prezydenta Miasta 24.01.2022 r.