OGŁOSZENIA

Zebranie przyszłych klas pierwszych

Zebranie rodziców/opiekunów uczniów przyszłych klas pierwszych
odbędzie się 22 czerwca o godzinie 16.30