linki - Szkolna stronka'15

Przejdź do treści

Menu główne:

Szkoła otrzymała sprzęt specjalistyczny z MEN w ramach programu EFS: dla uczniów niedowidzących, logopedyczny dla uczniów z dysfunkcją aparatu mowy oraz sprzęt EEG Biofeedback wspomagający pracę mózgu.

W 2013 r. zakupiono nowe komputery do pracowni komputerowej, zbudowano sieć Wi-Fi
w całej szkole, zakupiono nowe projektory multimedialne.
W ostatnich pięciu latach szkoła uczestniczyła w dwóch programach Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. Pierwszy z Wielką Brytanią, Turcją i Rumunią drugi ze Szwecją i Hiszpanią.
Dzięki odpowiednio dobranym formom i metodom pracy z uczniami niepełnosprawnymi każdy z nich osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości.
Osiągnięcia edukacyjne naszych uczniów są powodem do dumy nauczycieli i rodziców.
Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w ostatnich latach przekraczają wysoką średnią Bielska: 2011r. – 26,26; 2012r. – 25,53; 2013r. – 27,26.
W ostatnich dwóch latach nasi uczniowie byli laureatami – Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody.

Na stałe w nasz szkolny kalendarz wpisały się różne imprezy szkolne.
Obchodzimy w szkole Światowy Dzień Świadomości Autyzmu oraz Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych zapraszając niepełnosprawnych sportowców, artystów – osoby, które osiągnęły sukces.
Dzięki odpowiedniej rekrutacji do szkoły klasy są tak zbudowane, że korzystają na tym zarówno dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Szkoła nie posiada obwodu, przyjmowane są dzieci z terenu miasta, a rodzice są w pełni świadomi na czym polega kształcenie integracyjne, dzieci zdrowe uczą się tolerancji, wrażliwości na potrzeby innych i bardzo naturalnego podejścia do niepełnosprawności. Dzięki dobrze zorganizowanemu procesowi edukacji w pełni rozwijane są zdolności wszystkich dzieci i tych najzdolniejszych i tych z deficytami.
Szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem, mamy znacznie więcej kandydatów niż miejsc.
W toku rekrutacji wybieramy dzieci, których rozwój społeczny, emocjonalny
i poznawczy pozwoli stworzyć klasy o optymalnym poziomie funkcjonowania,
w których znajdą się uczniowie akceptujący niepełnosprawność, umiejący pomagać innym.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego