Comenius - Szkolna stronka'15

Przejdź do treści

Menu główne:

Archiwum > 2008/09
Wpisała: M.Bąk
20.10.2008

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu

COMENIUS - “UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”,

typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt,

tytuł: “Stwórzmy lepszy świat”.

Program będzie realizowany przez dwa lata – rok szkolny 2008/2009 i 2009/2010.

Na realizacje zadań przewidzianych w projekcie nasza placówka otrzyma dotację w kwocie 16.000 Euro.

Streszczenie projektu:
Projekt „Stwórzmy lepszy świat” obejmuje szkoły z Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii i Rumunii. Jego celem jest rozwijanie wiedzy uczniów na temat innych krajów, aby zwiększyć ich wrażliwość na różnice międzykulturowe. Poprzez różnorodne zadania zaplanowane przez nas takie, jak wykonywanie kalendarza, słownika w wielu językach czy programowanie gier komputerowych, będziemy w stanie rozwijać kreatywność i stymulować ich rozwój intelektualny. Pragniemy wzmocnić i podnieść motywację uczniów do nauki języków obcych oraz stosowania nowoczesnych technologii w praktyce. Nasz projekt zakłada także eliminacje uprzedzeń i stworzenie wielokulturowych kontaktów pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami. Warty podkreślenia jest fakt, iż dla wielu niepełnosprawnych dzieci z naszej szkoły z powodu trudnej sytuacji finansowej, uczestniczenie w projekcie stanowi jedyną szansę na kontakt z ich rówieśnikami z innych krajów.

Nasz projekt łączy się z programami nauczania a nasze tematy są bliskie uczniom na każdym poziomie edukacji i brzmią następująco: „ Ja i moja rodzina” – I semestr, „Ja i moja szkoła”- II semestr,, „Ja i moje miasto”- III semestr oraz jako ostatni „ Ja i mój kraj”. W ten sposób wszyscy uczniowie będą zaangażowani w realizacje projektu. Stanowi on także szansę dla nauczycieli na wymianę doświadczeń i wprowadzenie innowacji w zakresie dydaktyki oraz włączenie sztuki i kreatywności do procesu nauczania co uczyni go bardziej atrakcyjnym

Krótka charakterystyka szkół partnerskich:

Szkoła Podstawowa Kahramanmaras Binevler jest placówką publiczną, do której uczęszczają osoby niepełnosprawne. Pracuje w niej 65 nauczycieli różnych specjalności oraz uczęszcza 1360 uczniów. Każda klasa liczy przeciętnie około 25 dzieci. Nie ma znaczących różnic ekonomicznych czy społecznych pomiędzy nimi. Szkoła znajduje się na zboczu gór i ma wyjątkowy widok na panoramę miasta.

Szkoła Podstawowa Westerton jest największą placówką w Leeds i obejmuje wraz z przedszkolakami 700 dzieci. Mieści się w Tingley. Uczęszczają tam dzieci rasy białej, wywodzące się z klasy średniej, chrześcijanie. Od roku 2006 szkoła bierze udział w programie Leeds Lawrence Education Standard, który promuje i skupia się na likwidacji różnic rasowych i kulturowych pomiędzy uczniami z różnych szkół. W 2007 szkoła otrzymała także nagrodę Inclusion Chartermark and Investors in Pupils. W tym roku częściowe zmiany w programach nauczania poświęcone będą globalizacji.

Trzecim partnerem jest szkoła Horea z Rumunii. Znajduje się w małym miasteczku Simleu Silvanei. Liczy 180 uczniów a wielu z nich pochodzi z rodzin ubogich.
Cele partnerskiego projektu:
Przez udział w projekcie pragniemy:
- promować wymianę kultury pomiędzy różnymi krajami poprzez udział w różnych uroczystościach świątecznych naszych partnerów i w ten sposób pogłębiać świadomość dzieci dot. różnorodności kulturowej,
- rozwijać poszanowanie odrębności kulturowej innych ludzi,
- wzmacniać motywację uczniów do nauki języków obcych, szczególnie języka angielskiego i bardziej ją uatrakcyjnić poprzez ćwiczenia edukacyjne zaplanowane do realizacji w projekcie ( gry, sztukę i promowanie wczesnej nauki języków obcych),
- nawiązywać, umacniać i kształtować przyjaźnie i znajomości poprzez korespondencję (tradycyjne listy, pocztę elektroniczna) i spotkania z uczniami z zagranicy,
- bezpośrednie spotkania uczniów z różnych krajów są świetnym sposobem zaprezentowania typowych elementów kultury każdego z uczestników i jej wzbogacenia, a także usuwania barier pomiędzy ludźmi,
- dzielić się doświadczeniami związanymi z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych.
Pragniemy osiągnąć zaplanowane cele poprzez interesujące aktywności i zadania, w które nasi uczniowie będą zaangażowani ( np. szukanie przyjaciela, z którym koresponduję, wykonywanie kalendarza i słownika w obcych językach, zbieranie i sadzenie roślin pochodzących z innych krajów, nauki tańców ludowych, robienie prezentów dla uczestników z krajów partnerskich w czasie lekcji sztuki).

Planujemy zorganizowanie konferencji międzynarodowej omawiającej zagadnienia związane z rozwijaniem aktywności twórczych dzieci. Będzie to jednocześnie dobra okazja do wymiany doświadczeń i podzielenia się wiedzą fachową na temat metod nauczania, jak również szansa na stworzenie innowacji pedagogicznych pozwalających rozwijać twórczość od najmłodszych lat.

Korzyści płynące z uczestnictwa w Partnerskim
Projekcie Szkół COMENIUS:
Dla uczniów:
– aktywizacja uczniów,
– atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności,
– zwiększona motywacja do nauki języków obcych,
– zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerach i samym sobie,
– pogłębianie świadomości własnej odrębności regiopnalnej, narodowej, ale również przynależności do rodziny europejskiej.
Dla nauczycieli:
– doskonalenie warsztatu zawodowego,
– wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich
Dla szkoły:
– wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły,
– realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych, w szczególności: edukacja regionalna, edukacja europejska

Nasi partnerzy
Wpisała: M.Bąk
20.10.2008

Nasi Partnerzy:

1. TURCJA

Kahramanmaraş Binevler I.lkög(retim Okulu

5. Nisan Mahallesi.33.sokok

46100 Kahramanmaraş

Turkey

strona internetowa: www.binevler.meb.k12.tr

osoba kontaktowa: Miss Sultan Tuzin

2. WIELKA BRYTANIA

Westerton Primary School

Hesketh Lane, Tingley

WF3 1AR Wakefield Region: Yorkshire

Great Britain

strona internetowa: www.westerton.leeds.sch.uk

osoba kontaktowa: Miss Samantha Bushrod

3. RUMUNIA

“Horea” School

Horea 26

45530 Simleu Silvaniei Region: Salaj

Romania

strona internetowa:

osoba kontaktowa: Mrs Maria Basti

Kolejnym akcentem międzynarodowym w bieżącym roku szkolnym będzie przyjazd

Beatriz Ortega Martinez – naszego Asystenta Comeniusa z Hiszpanii.

Beatriz będzie gościć w naszej szkole od 1.10.1008 do 28.02.2009.

Początki projektu
Wpisała: M.Bąk
30.09.2008

Rozpoczęliśmy prace związane z realizacją dwuletniego międzynarodowego projektu “Comenius”- Uczniowie klas piątych i szóstych przygotowali na lekcji języka angielskiego portfolia o sobie i swoich zainteresowaniach. Część prac została wykonana na zajęciach dodatkowych z informatyki, podczas których uczniowie pod czujnym okiem Pani wice dyrektor Jolanty Białek nauczyli się pracować w programie PhotoScape. Prace naszych uczniów zostaną przekazane przedstawicielom szkół partnerskich podczas pierwszej wizyty roboczej w Wielkiej Brytanii i mam nadzieję, że wkrótce nawiążą się pierwsze międzynarodowe przyjaźnie. W dniach od 4 do 8 listopada udaję się wraz z Panią dyrektor Natalią Trelą do Wielkiej Brytanii na pierwsze robocze spotkanie wszystkich zaproszonych do udziału w projekcie szkół. Podczas tej wizyty zostanie ustalony ścisły harmonogram działań zaplanowanych do realizacji podczas dwuletniej współpracy. Będzie to zarazem wizyta studyjna, która pozwoli na poznanie specyfiki pracy angielskiej szkoły.

Koordynator projektu
Mariola Bąk

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego